Navn: Egil Lillestøl
Stilling: Professor
Institutt for fysikk og teknologi
Universitetet i Bergen
Besøksadresse:
Allégt. 55, Bergen,
Bjørn Trumpys hus, rom 381
Postadresse:
Institutt for fysikk og teknologi
Postboks 7803,
NO 5020 Bergen
Tel: +47 55 58 28 59, or
+4122 767 7161
Fax: +47 55 58 94 40
epost: egil.lillestol@cern.ch

Name: Egil Lillestøl
Position: Professor
Inst. of Physics and Technology,
University of Bergen
Visit Address:
Allégt. 55, Bergen,
Bjørn Trumpy's house, room 381
Postal address:
Inst. of Physics and Technology,
Postbox 7803,
NO 5020 Bergen
Tel: +47 55 58 28 59, or
+4122 767 7161
Fax: +47 55 58 94 40
email: egil.lillestol@cern.ch

 

Egil Lillestøl oppholder seg ved CERN hvert vårsemester (fra 01.01 til ca. 30.06) der han er ansvarlig for CERNs fysikkskoler, en europeisk og en latinamerikansk. Se http://physicschool.web.cern.ch/PhysicSchool/ og

http://physicschool.web.cern.ch/PhysicSchool/LatAmSchool/

Adresse på CERN: Egil Lillestol, PhDept, CERN, CH 1211 Genève 23, Switzerland. Tel. +4122 767 7161

Privattelefoner: Frankrike +33 4 50 35 03 17

Norge: +47 55 59 15 87 , mobil +47 952 05 157

I senere år har han vært opptatt av globale energispørsmål og en mulig løsning på de globale energiproblemene i form av en akseleratordrevet kjernereaktor basert på Thorium.
Lenker til foredrag og annet materiale finnes i dokumentet
Energy&Thorium

Egil Lillestøl is at CERN each Spring term (01.01 until about 30.06) where he is responsible for the CERN Physics Schools, one European and one Latin American. See http://physicschool.web.cern.ch/PhysicSchool/ and

http://physicschool.web.cern.ch/PhysicSchool/LatAmSchool/

Addresse at CERN: Egil Lillestol, PhDept, CERN, CH 1211 Genève 23, Switzerland. Tel. +4122 767 7161

Private phones: France +33 4 50 35 03 17

Norway: +47 55 59 15 87 , mobile +47 952 05 157

In later years he has been interested in global energy questions and a possible solution to the Global Energy Problems using an accelerator driven nuclear reaktor based on Thorium.
Links to presentations and other material can be found at Energy&Thorium

 

 

 

Undervisningsmateriale for høsten 2007:
 FYS 110