Karaktersetting i fysikkemner ved Universitetet i Bergen.

 

Følgende regler skal brukes ved karaktersetting av fysikkemner ved Universitetet i Bergen:

A: 90 - 100 poeng

B: 78 - 89 poeng

C: 62 - 77 poeng

D: 50 - 61 poeng

E: 40 - 49 poeng

F: 0 - 39 poeng - ikke bestått.

Symbol

Betegnelse

Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet.

B

Meget god

Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet.

C

God

Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.

D

Nokså god

Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.

E

Tilstrekkelig

Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene

Det er spesielt viktig at disse kriteriene blir lagt til grunn ved vurdering av muntlig eksamen og i andre tilfeller hvor det kan være vanskelig å gi poeng for besvarelsen.