Datagrafikk for atomære kollisjoner

Datagrafikk for atomære kollisjoner

[Foto] [Foto]
Oppgave   : Utvikling av programvare for animert grafikk
Institution : Fysisk institutt, Universitetet i Bergen
       : Ørsted instituttet, København
       : Universite de Paris V., Jussieu

Generelt

English Edition: Here

Animasjonsprogrammer

More Information: Ladislav Kocbach

Koordinat system for en kollisjon

[Foto]

Koordinat system i planet

[Foto]

Tetthet og strøm i kvantemekanikk

...Klikkk for mer

Programmet under X-windows

[Foto]

Dette programmet finnes i mange versjoner.
   1. xview på Sun arbeidsstasjoner (X-windows)
   2. Motif på de fleste arbeidsstasjoner (IBM/RISC6000, 
          Silicon Graphics, HP-9000, o.s.v. )
   3. IBM-PC kompatible
   4. Apple Macintosh 

Alle programmene bruker samme filformat, som er utviklet 
i dette prosjektet. De mindre maskiner kan bruke kun
kortere filer, men det skyldes mest særegenheter 
av operativsystemene.

Det finnes også videoopptak av animasjoner og
demonstrasjonsdisker. Det er allerede mulig å hente
en PC og en Macintosh demonstrasjonsfil via ftp, men
dette er i  øyeblikket ikke riktig formalisert.
Snarest blir dette lagt på UiBs ftp-server.

___________________________________________

Up: Generelt

ladi@sparc-atom.fi.uib.no