Thesis: Atomic Physics Group, after 1972

Dr.scient degrees

1989
Jan Petter Hansen, Studies of Collision Dynamics in Electron Capture Processes

2000
Junbai Wang, Aspects of Non-perturbative Electronic Dynamics in One and Two Electron Atomic Collisions

2000
Imad Ladadwa, Aspects of Atomic Structure in Atomic Collisions

2002
Halvor Møll Nilsen, Aspects of the theory of atoms and coherent matter and their interaction with electromagnetic fields.

2004
Morten Førre, On the dynamics of excited atoms in time dependent electromagnetic fields.

2004
Norsang (Norsang Gelsor), Studies on Solar Ultraviolet Radiation and Ozone over the Tibetan Plateau Based on Satellite Data and Ground Measurements

cand.real ( before 1982) and cand.scient and MSc degrees

2004
Tore Birkeland, Time dependent quantum mechanics with applications on laser ionization of Hydrogen

2003
Fadia Jaber, Simulations of Aggregation Processes of Magnetic Holes

2003
Suhail Lubbad, Implementations of molecular dynamics potentials and their applications

2003
Neda Naseri, Raman backscattering in a partially filled plasma waveguide near cyclotron resonance

2002
Andreas Hellesøy, Eksperiment og simulering av ugelstadkuler i en magnetisk væske

2002
Ingrid Sundvor, A Classical Description of Molecular Collisions

2001
Øystein Andersen, Molekyldynamisk simulering og bruddanalyser

2001
Nazila Yavari, Teaching Physics of Light Interaction, Emission, and Lasers

2001
Atle Svandal, Kvanteinformatikk & Ionefelledynamikk

2000
Angela Lazar, Buckminsterfullerene and its molecular dynamical simulation

2000
Mariann Garcia, Utvikling av en Monte Carlo modell til studier av eksitasjon og ionisasjon av hydrogen

2000
Sølve Selstø, Landau-Zener-modellen med bruk på laser-eksitasjon

2000
Morten Førre, Rydberg Atoms in External Time Dependent Fields

1999
Norsang, Description and Simulation of Atomic Collisions in the Upper Atmosphere

1999
Maria Montero Castano, Heat Transfer in Aluminium Furnaces

1999
Børge Hamre, Eitt-elektron-modell for proton-oksygen-kollisjonar: Konsekvensar for atomære prosessar i den øvre atmosfære (One electron model for proton-oxygen collisions: Consequences for atomic processes in the upper atmosphere)

1998
Mtumwa Ibrahim, Nonradiative modes of atomic deexcitation and their applications

1998
Sigurd Njerve, CTMC-studiar av nøytrale atomkollisjonar

1998
Irina Otdelnova, Visualization of mechanisms in atomic collisions
and other processes

1998
Halvor Møll Nilsen, Coherent Light-Matter Interactions

1997
Jaroslav Bielcik, Atoms in intense laser fields

1997
Vitaly A. Khoryakov, On Possible Applications of Artificial Neural Networks
to Analysis of Gamma-Ray Spectra

1997
Imad H. Ladadwa, Development of a General Computer Code for Born
Approximation in Atomic Collisions

1997
Jun Lu, Classical Reaction Dynamics of Positron-Sodium Collisions

1997
Stig Asle Synnes, Atomære prosessar og Transport av ladd og nøytralt
hydrogen i den øvre atmosfæra
(Atomic Processes and Transport of Charged and
Neutral Hydrogen in the Upper Atmosphere)

1997
Junbai Wang, Computational Methods for Description of Slow Ion-Atom
Collisions

1996
Adnan A. Baqi, Atomic Physics Aspects of Radiation Physics

1996
Bo Zhang, Some Aspects of the Theory of Coherent Raman Spectroscopy

1994
Norvald Eltvik Physical aspects of neural networks

1994
Alv Arne Grimstad, To-elektron to-senter problemet: Hyperspherical formalism

1994
Eraj Lahooti, Electron Correlations in Ion Atom Collisions

1993
Heidi Hovland, Double Atom Excitation in Atomic Collisions

1993
Sturle Drageset, Teori for L-skall ionisasjon i ione-atom kollisjoner:
utvidelser av perturbasjonsteorien

1992
Trond Erdal, K-skall ionisasjon med relativistiske elektroner

1992
Eirik Svinsås, Dynamics of Correlated Wavepackets

1992
Stein Dankert Kolstø, Koherens i makrofysikken og mikrofysikken

1992
Olaf K. Huseby, K-skalsionisasjon i langsame antiproton-atom kollisjonar

1991
Rune Nydal, Zenoeffekten og måleproblemet i kvantemekanikken

1987
Hans B. Thomseth, L-skall ionisasjon i langsomme ione-atom kollisjoner

1987
Tord P. Walderhaug, Splitting av kjerneresonanser på grunn av energiutveksling
med atomære elektroner

1986
John C.E. Grieg, Relativistisk elektronteori sett fra rel. kvantemekanikk og
klassisk elektrodynamikk

1985
Jan Petter Hansen, Elektronoverfoering til høytladete ioner i langsomme ione-
atom kollisjoner

1981
Roy Gundersen: Projectile Coulomb Deflection and Target Recoil Effects in
K-shell ionization by protons and deuterons

1975
Ratneswar Karmaker: Inner-hell ionization by protons and deuterons