Publikasjoner år 2001 - Results 2001

Adapted from FDOK database. Sorry for the format!!


Vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift


Dubois, Alain og Hansen, Jan Petter. Interpretation of the structures observed for excitation cross sections in C2+/He2+-Li collisions. European Journal of Physics D 2001; 13:207

Hansen, Jan Petter; Lu, Jun; Madsen, Lars Boyer og Nilsen, Halvor Møll. Ionization and excitation dynamics of H(1s) in short intense laser pulses. Physical Review A 2001; 64:033418-033427

Matthey, Thierry og Hansen, Jan Petter. Evaluation of MPI's One-Sided Communication Mechanism for Short-Range Molecular Dynamics on the Origin2000. Lecture Notes in Computer Science 2001; 1947

Nilsen, Halvor Møll og Hansen, Jan Petter. Generation of an angular and radial Rydberg wave packet in a single laser pulse. Physical Review A 2001; 63:R01140

Nilsen, Halvor Møll; Madsen, Lars Boyer og Hansen, Jan Petter. Laser excitation of angular Rydberg Wavepackets in a static magnetic field. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 2001; 33:L715


Kapitler i bøker, rapporter m.m.


Kocbach, Ladislav og Ladadwa, Imad. Ionization channel in non-perturbative ion-atom collisions dominated by charge exchange. I: Duggan, J.L. og Morgan, I.L., red. Application of accelerators in research and industry, Sixteenth International Conference. . American Institute of Physics Conference Proceedings, vol 576, New York: American Institute of Physics; 2001. s. 68-71


Ledere, anmeldelser, leserbrev, kronikker m.m.


Fjelland, Ragnar; Hansteen, Johannes Mathias og Kocbach, Ladislav. Kvantesprang for vitenskapen. Bergens Tidende 25.05.2001, s. 29

Hansen, Jan Petter og Olafson, Kjartan. J. R. Lien et. al: Generell Fysikk. Fra Fysikkens Verden 2001; 63(4)

Hansen, Jan Petter og Olafsson, Kjartan. Jan R. Lien og Gunnar Løvhøiden: Generell fysikk for universiteter og høgskoler, Bind I Mekanikk. Universitetsforlaget, 2001, ISBN 82-15-00005-3 (400 sider) 438 kr; og Egil Lillestøl, Ola Hunderi og Jan R. Lien: Generell fysikk for universitet og høgskoler, Bind II Varmelære og elektromagnetisme. Universitetsforlaget, 2001, ISBN 82-15-00006-1 (520 sider) 488 kr. Fra Fysikkens Verden 2001; 63(4):120-121


Kompendium


Kocbach, Ladislav. Matlab in Physics Teaching. Collection of programs and demonstrations. http://www.fi.uib.no/AMOS/Matlab/. 2001. http://www.fi.uib.no/AMOS/Matlab/.


Konferansebidrag


Kocbach, Ladislav og Liska, Richard. Automatic construction of code for two-electron repulsion matrix elements in travelling gaussian basis for atomic collisions using computer algebra. I: Datz, Sheldon, red. Photonic, Electronic and Atomic Collisions (XXII ICPEAC) Abstracts. Princeton: Rinton Press; s. 526-526 XII ICPEAC, Twenty Second International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions. Santa Fe, USA, 18. - 24. jul 2001

Kocbach, Ladislav og Ladadwa, Imad. Ionization in ion-atom collisions with strong charge exchange channel. I: Photonic, Electronic and Atomic Collisions (XXII ICPEAC) Abstracts. Princeton: Rinton Press; s. 453-453 XII ICPEAC, Twenty Second International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions. Santa Fe, USA, 18. - 24. jul 2001

Kocbach, Ladislav. Line broadening / Atomic physics in plasmas. Foredrag, New trends in molecules, photons and biomolecules. Nordic School in Atomic Physics 2001. Sandbjerg Manor, Danmark, 23. - 27. aug 2001

Limpouch, Jiri; Ivanov, E.; Kocbach, Ladislav og Vergunova, G. Computational studies of atomic physics in capillary discharges. I: Proceedings of Workshop 2001.vol. A,. Praha: CVUT; s. 102-103 Workshop 2001. Czech Technical University Prague. , 

Limpouch, Jiri; Andreev, Alexander A.; Kocbach, Ladislav og Nakano, H. Line x-ray emission from sub-picosecond laser-produced plasmas. Second International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA2001). Kyoto, Japan, 9. - 14. sep 2001

Foredrag


Kocbach, Ladislav; Loboda, Peter A.; Popova, Valeria og Limpouch, Jiri. Modeling of emission line shapes in high parameter Aluminum plasma. .http://kfe.fjfi.cvut.cz/k412/en/events/pps01/.

Kocbach, Ladislav. Rettigheter til Newtons lover solgt for 600 milliarder. Foredrag, Serien "Naturvitenskap og filosofi". Universitetet i Bergen, 16. okt 2001

Kolstø, Stein Dankert; Favrholdt, David; Kocbach, Ladislav og Fjelland, Ragnar. Kvantefysikk, samfunnet og fremtiden. Foredrag, 100 år med kvantefysikk (Åpent møte) . Bryggens museum, Bergen, 26. mai 2001